Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κτηριακές εγκαταστάσεις

Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ βρίσκεται στην περιοχή Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης και είναι εγκατεστημένο σε κτήριο 2500 τ.μ. που κατασκευάστηκε με ειδικές προδιαγραφές ώστε να φιλοξενήσει οπτομηχανικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Η θεμελίωση των εργαστηρίων και η δόμηση του κτηρίου έγινε ώστε να συμβάλει στη μείωση εξωτερικά διεγειρόμενων κραδασμών, ενώ ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός επιτρέπει στους εργαστηριακούς χώρους σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μείωση σκόνης μέσω υπερπίεσης χώρου, καθώς και σταθεροποιημένη αδιάκοπη παροχή ρεύματος. Έτσι ο υψηλών προδιαγραφών επιστημονικός εξοπλισμός που διαθέτει μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και με την ακρίβεια που απαιτείται για την υλοποίηση έρευνας αιχμής. Η νέα υποδομή κτιρίου περιλαμβάνει αυτόνομες εγκαταστάσεις υποστήριξης για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, όπως αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα συναντήσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία (35), εστιατόριο.