Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξωτερικά Μέλη

καθηγητησ | Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιωάννης Νικολός

Ο Δρ. Ιωάννης Νικολός είναι Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο τις Θερμικές και Υδροδυναμικές Μηχανές.

Iστοσελίδα

Αναπληρωτής καθηγητησ | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εμμανουήλ Μπενής

Ο Δρ. Εμμανουήλ Μπενής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο την Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Μοριακή Φυσική.

Ιστοσελίδα

καθηγητης | ΕΚΠΑ

Νεκτάριος Βλαχάκης

Ο Δρ. Νεκτάριος Βλαχάκης είναι Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο τη Θεωρητική Αστροφυσική. 

Ιστοσελίδα

R&D Engineer

Γεώργιος Βαρδούλιας

Ο Δρ. Γεώργιος Βαρδούλιας είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του American College of Greece και μέλος του ερευνητικού δυναμικού της Intracom.

Ιστοσελίδα

Ερευνητής

Ιωάννης Κοψαλής

Ο Δρ. Ιωάννης Κοψαλής είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο University of Birmingham και στο Rutherford Appleton Laboratory στην Οξφόρδη.

Ιστοσελίδα

Ερευνητής

Νικόλαος Τσακούμης

Ο Δρ. Νικόλαος Τσακούμης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Norwegian University of Science and Technology.

Ιστοσελίδα

Ερευνήτρια

Αρετή Μούρκα

Η Δρ. Αρετή Μούρκα είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ.

Ιστοσελίδα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Στέλιος Πασσαλίδης

Ο Δρ. Στέλιος Πασσαλίδης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στην Γαλλική Επιτροπή Εναλλακτικής και Ατομικής Ενέργειας.

Iστοσελίδα