Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τομείς Έρευνας

Οι τρεις βασικοί τομείς έρευνας του Ινστιτούτου αφορούν

 

  • Αλληλεπίδραση laser με την ύλη/πλάσμα
  • Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις παραγωγής πλάσματος
  • Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις