Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά (την τελευταία πενταετία)

A. Grigoriadis, G. Andrianaki, I. Fitilis, V. M. Dimitriou, E. L. Clark, N. A. Papadogiannis, E. P. Benis, M. Tatarakis, Improving a high-power laser based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile, Plasma Physics and Controlled Fusion (accepted manuscript) 2022. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac4b06

A SkoulakisG KoundourakisA CiardiE KaselourisI FitilisJ ChatzakisM BakarezosN VlahakisN A PapadogiannisM Tatarakis and V Dimitriou, High performance simulations of a single X-pinch, Plasma Physics and Controlled Fusion 64 025003 (2022). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac3deb 

S. Petrakis, M. Bakarezos, M. Tatarakis, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis, Electron quantum path control in high harmonic generation via chirp variation of strong laser pulses, Scientific Reports 11, 23882 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03424-3 

A. Skoulakis, E. Kaselouris, A. Kavroulakis, C. Karvounis, I. Fitilis, J.Chatzakis, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Characterization of an X-ray Source Generated by a Portable Low-Current X-Pinch, Applied Sciences 11, 1173 (2021). DOI:https://doi.org/10.3390/app112311173 

Ε. L. Clark, A. Grigoriadis, S. Petrakis, I. Tazes, G. Andrianaki, A. Skoulakis, Y. Orphanos, E. Kaselouris, I. Fitilis, J. Chatzakis, E. Bakarezos, V. Dimitriou, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, High intensity laser driven secondary radiation sources using the ZEUS 45 TW laser system at the Institute of Plasma Physics and Lasers of the Hellenic Mediterranean University Research Centre, High Power Laser Science and Engineering 9, e53. DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2021.38

Κ. Kaleris, I. Tazes, Y. Orphanos, S. Petrakis, M. Bakarezos, J. Mourjopoulos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Experimentally validated modeling of the optical energy deposition in highly ionized ambient air by strong femtosecond laser pulses, The European Physical Journal D 75, 1-8 (2021). DOI: https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-021-00237-x

Ε. Kaselouris, G. Tamiolakis, I. Fitilis, A. Skoulakis, V. M. Dimitriou, M. Tatarakis, Instability growth mitigation study of a dielectric coated metallic wire in a low current Z-pinch configuration, Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 085010 (2021). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac0112

Α. Grigoriadis, G. Andrianaki, M. Tatarakis, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis, Betatron-type laser-plasma x-ray sources generated in multi-electron gas targets, Applied Physics Letters 118, 131110 (2021). DOI: https://doi.org/10.1063/5.0046184

Ε. Kaselouris, K. Kosma, Y. Orphanos, A. Skoulakis, I. Fitilis, A. P. Markopoulos, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou, Downscaled Finite Element Modeling of Metal Targets for Surface Roughness Level under Pulsed Laser Irradiation, Applied Sciences 11(3), 1253 (2021). DOI: https://doi.org/10.3390/app11031253

Ε. Anagnostaki, V. Mylona, K. Kosma, S. Parker, M. Chala, M. Cronshaw, V. Dimitriou, M. Tatarakis, N. Papadogiannis, E. Lynch, M. Grootveld, A Spectrophotometric Study on Light Attenuation Properties of Dental Bleaching Gels: Potential Relevance to Irradiation Parameters, Dentistry Journal 2020, 8(4), 137. DOI: https://doi.org/10.3390/dj8040137 

I. Tazes, J.F. Ong, O. Tesileanu, K.A Tanaka, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Target normal sheath acceleration and laser wakefield acceleration particle-in-cell simulations performance on CPU & GPU architectures for high-power laser systems, Plasma Physics and Controlled Fusion 62 (9), 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/aba17a

E. Kaselouris, I. Fitilis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, G. Koundourakis, E. L. Clark, J. Chatzakis, Μ. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, The importance of the laser pulse-ablator interaction dynamics prior to the ablation plasma phase in inertial confinement fusion studies, Philosophical Transactions of the Royal Society A 378, 20200030, 2020. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0030

G. Koundourakis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I. Fitilis, E. L. Clark, J. Chatzakis, M. Bakarezos, N. Vlahakis, N. A .Papadogiannis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, A numerical study on laboratory plasma dynamics validated by low current x-pinch experiments, Plasma Physics and Controlled Fusion 62, 125012, 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/abbebf

Κ. Kaleris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, J. Mourjopoulos and N. A. Papadogiannis, On the correlation of light and sound radiation following laser-induced breakdown in air, Journal of Physics D: Applied Physics,  53, 435207 (2020). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab9ee6

S. Passalidis, O. Ettlinger, G.S. Hicks, N.P. Dover, Z. Najmudin, E. P. Benis, E. Kaselouris, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shockwaves in gas jet targets, High Power Laser Science and Engineering, 8, E7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2020.5

Y. Orphanos, K. Kosma, E. Kaselouris, N. Vainos, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis and N. A. Papadogiannis, Integrated nanosecond laser full-field imaging for femtosecond laser generated surface acoustic waves in metal film-glass substrate multilayer materials, Applied Physics A 125, 269, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-019-2552-6

M. Bakarezos, E. Tzianaki, S. Petrakis, G. Tsibidis, P.A. Loukakos, V. Dimitriou, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Ultrafast laser pulse chirp effects on laser-generated nanoacoustic strains in Silicon, Ultrasonics 86, 14-19 (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.01.008

E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, J Chatzakis, Μ. Bakarezos, I. K. Nikolos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities, Plasma Physics & Controlled Fusion 60, 014031 (2018). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/aa8ab0

E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, Μ. Bakarezos, I. K. Nikolos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities, Nature Communications 8, 1713 (2017). DOI: 10.1038/s41467-017-02000-6

I. Tzianaki, M. Bakarezos, G.D. Tsibidis, S. Petrakis, P. A. Loukakos, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Controlling nanoscale acoustic strains in silicon using chirped femtosecond laser pulses, Applied Physics Letters 108, 254102 (2016). DOI: https://doi.org/10.1063/1.4954636

E. Kaselouris, I. K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics fem modeling, International Journal of damage mechanics 25, 42-55 (2016). DOI: https://doi.org/10.1177/1056789515576553

 

Συνέδρια (πλήρες κείμενο πρακτικών)

E. Kaselouris, Y. Orphanos, K. Kosma, A. Skoulakis, I. Fitilis, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, M. Tatarakis, V. Dimitriou, On the micro-modelling of surface roughness in pulsed laser machining, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012007 (2021) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1037/1/012007

E. Kaselouris, G. Tamiolakis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, The influence of the load’s geometrical characteristics on the generation of the electro-thermo-mechanical instability in a single wire Z-pinch, Journal of Physics: Conference Series 1730, 012092 (2021). DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1730/1/012092

K. Kaleris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, J. Mourjopoulos, The Effect of Geometry on the Acoustic Radiation of Plasma Filaments in Air, Forum Acusticum, Dec 2020, Lyon, France. pp.1819-1826 (2020). DOI: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03240360/ 

G. Andrianaki, A. Grigoriadis, E. P. Benis, & N. A.Papadogiannis, Pointing Characteristics of X-rays Generated by Relativistic Electron Acceleration via 45 TW fs Laser-He Plasma. International Conference on Ultrafast Phenomena (pp. Tu4A-12). Optical Society of America (November 2020). DOI: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=UP-2020-Tu4A.12

I. Tazes, G. Andrianaki, A. Grigoriadis, G. Koundourakis, A. Skoulakis, E. L. Clark, E. Kaselouris, Y. Orphanos, J. Chatzakis, I. Fitilis, M. Bakarezos, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, Advances in plasma particle accelerator studies via pic simulations on the HPC facility – ARIS, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education EEITE2020, pp. 80-87 Chania, Greece, 12-14 October 2020. DOI: https://eeite2020.hmu.gr/wp-content/uploads/EEITE2020-Proceedings.pdf 

I. Fitilis, A. Skoulakis, E. L. Clark, E. Kaselouris, M. Bakarezos, J. Chatzakis, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, A Tabletop Plasma Focus Neutron Source, 2nd International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education EEITE2020, pp. 72-79 Chania, Greece, 12-14 October 2020. DOI: https://eeite2020.hmu.gr/wp-content/uploads/EEITE2020-Proceedings.pdf 

E. Kaselouris, A. Skoulakis, I. Fitilis, Y. Orphanos, I. Tazes, K. Kosma, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Dynamics of the heat affected zone and induced strains in laser machining below ablation threshold, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 916 (2020) 012050. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/916/1/012050 

P. Zervas, E. Bakarezos, A. Movsesian, N. Papadogiannis, Evaluating speech content using remote sound sensing techniques, 11th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Heraklion, Crete, Greece (2018). DOI: https://www.euronoise2018.eu/docs/papers/60_Euronoise2018.pdf 

M. Bakarezos, V. Dimitriou, Y. Orphanos, I. Sidiras, E. Kaselouris, M. Tatarakis and N. A. Papadogiannis, Vibrational features of the traditional percussion instrument bendir using laser holographic interferometry and finite element analysis methods, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 417-423, 2018.

A. Skoulakis, G. Koundourakis, E. Kaselouris, I. Fitilis, E. Bakarezos, E.L. Clark, N. Vlahakis, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou and M. Tatarakis, Preliminary computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 294-303, 2018.

E. Kaselouris, T. Papadoulis, A. Skoulakis, A. Baroutsos, I. Fitilis, Y. Orphanos, E. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and Vasilis Dimitriou, Simulations of laser assisted machining and conventional cutting of AISI H-13 steel, 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 4-6 June, Electronic Proceedings ISBN 978-618-81537-5-2 (e-book), Technical University of Crete Press, p. 304-311, 2018.