Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιοδικά

Περιοδικά (την τελευταία πενταετία)

J.F. Ong, A.C. Berceanu, A. Grigoriadis, G. Andrianaki, V. Dimitriou, M. Tatarakis, N.A. Papadogiannis, E.P. Benis, Non-linear QED approach for betatron radiation in a laser wakefield accelerator, Scientific Reports 14, 605 (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-50030-6 

A. Grigoriadis, G.Andrianaki, I. Tazes, V. Dimitriou, M. Tatarakis, E.P. Benis, N.A. Papadogiannis, Efficient plasma electron accelerator driven by linearly chirped multi-10-TW laser pulses, Scientific Reports 13, 2918 (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-28755-1

K. Kaleris, E. Kaniolakis-Kaloudis, E. Kaselouris, K. Kosma, E. Gagaoudakis, V. Binas, S. Petrakis, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Efficient ultrafast photoacoustic transduction on Tantalum thin films, Applied Physics A 129, 527 (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-023-06797-6

A. Grigoriadis, G. Andrianaki, M. Tatarakis, E.P. Benis, N.A. Papadogiannis, The role of laser chirp in relativistic electron acceleration using multi-electron gas targets, Plasma Physics and Controlled Fusion 65, 044001 (2023). DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6587/acbb25/meta 

I. Tazes, S. Passalidis, E. Kaselouris, I. Fitilis, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, V. Dimitriou, A computational study on the optical shaping of gas targets via blast wave collisions for magnetic vortex acceleration, High Power Laser Science and Engineering 10, e31 (2022). DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2022.16 

E. Kaselouris, A. Skoulakis, V. Dimitriou, I. Fitilis, J. Chatzakis, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Progress on the electro-thermo-mechanical instability and its role as seed on plasma instabilities, Plasma Physics and Controlled Fusion 64, 105008 (2022). DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6587/ac8a15/meta  

A. Grigoriadis, G. Andrianaki, I. Fitilis, V. M. Dimitriou, E. L. Clark, N. A. Papadogiannis, E. P. Benis, M. Tatarakis, Improving a high-power laser based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile, Plasma Physics and Controlled Fusion 64, 044007 (2022). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac4b06

A SkoulakisG KoundourakisA CiardiE KaselourisI FitilisJ ChatzakisM BakarezosN VlahakisN A PapadogiannisM Tatarakis and V Dimitriou, High performance simulations of a single X-pinch, Plasma Physics and Controlled Fusion 64 025003 (2022). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac3deb 

S. Petrakis, M. Bakarezos, M. Tatarakis, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis, Electron quantum path control in high harmonic generation via chirp variation of strong laser pulses, Scientific Reports 11, 23882 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03424-3 

A. Skoulakis, E. Kaselouris, A. Kavroulakis, C. Karvounis, I. Fitilis, J.Chatzakis, V. Dimitriou, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Characterization of an X-ray Source Generated by a Portable Low-Current X-Pinch, Applied Sciences 11, 1173 (2021). DOI:https://doi.org/10.3390/app112311173 

Ε. L. Clark, A. Grigoriadis, S. Petrakis, I. Tazes, G. Andrianaki, A. Skoulakis, Y. Orphanos, E. Kaselouris, I. Fitilis, J. Chatzakis, E. Bakarezos, V. Dimitriou, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis and M. Tatarakis, High intensity laser driven secondary radiation sources using the ZEUS 45 TW laser system at the Institute of Plasma Physics and Lasers of the Hellenic Mediterranean University Research Centre, High Power Laser Science and Engineering 9, e53. DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2021.38

Κ. Kaleris, I. Tazes, Y. Orphanos, S. Petrakis, M. Bakarezos, J. Mourjopoulos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Experimentally validated modeling of the optical energy deposition in highly ionized ambient air by strong femtosecond laser pulses, The European Physical Journal D 75, 1-8 (2021). DOI: https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-021-00237-x

Ε. Kaselouris, G. Tamiolakis, I. Fitilis, A. Skoulakis, V. M. Dimitriou, M. Tatarakis, Instability growth mitigation study of a dielectric coated metallic wire in a low current Z-pinch configuration, Plasma Physics and Controlled Fusion 63, 085010 (2021). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac0112

Α. Grigoriadis, G. Andrianaki, M. Tatarakis, E. P. Benis, N. A. Papadogiannis, Betatron-type laser-plasma x-ray sources generated in multi-electron gas targets, Applied Physics Letters 118, 131110 (2021). DOI: https://doi.org/10.1063/5.0046184

Ε. Kaselouris, K. Kosma, Y. Orphanos, A. Skoulakis, I. Fitilis, A. P. Markopoulos, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou, Downscaled Finite Element Modeling of Metal Targets for Surface Roughness Level under Pulsed Laser Irradiation, Applied Sciences 11(3), 1253 (2021). DOI: https://doi.org/10.3390/app11031253

Ε. Anagnostaki, V. Mylona, K. Kosma, S. Parker, M. Chala, M. Cronshaw, V. Dimitriou, M. Tatarakis, N. Papadogiannis, E. Lynch, M. Grootveld, A Spectrophotometric Study on Light Attenuation Properties of Dental Bleaching Gels: Potential Relevance to Irradiation Parameters, Dentistry Journal 2020, 8(4), 137. DOI: https://doi.org/10.3390/dj8040137

I. Tazes, J.F. Ong, O. Tesileanu, K.A Tanaka, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Target normal sheath acceleration and laser wakefield acceleration particle-in-cell simulations performance on CPU & GPU architectures for high-power laser systems, Plasma Physics and Controlled Fusion 62 (9), 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/aba17a

E. Kaselouris, I. Fitilis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, G. Koundourakis, E. L. Clark, J. Chatzakis, Μ. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, The importance of the laser pulse-ablator interaction dynamics prior to the ablation plasma phase in inertial confinement fusion studies, Philosophical Transactions of the Royal Society A 378, 20200030, 2020. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0030

G. Koundourakis, A. Skoulakis, E. Kaselouris, I. Fitilis, E. L. Clark, J. Chatzakis, M. Bakarezos, N. Vlahakis, N. A .Papadogiannis, V. Dimitriou, M. Tatarakis, A numerical study on laboratory plasma dynamics validated by low current x-pinch experiments, Plasma Physics and Controlled Fusion 62, 125012, 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/abbebf

Κ. Kaleris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, J. Mourjopoulos and N. A. Papadogiannis, On the correlation of light and sound radiation following laser-induced breakdown in air, Journal of Physics D: Applied Physics,  53, 435207 (2020). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab9ee6

S. Passalidis, O. Ettlinger, G.S. Hicks, N.P. Dover, Z. Najmudin, E. P. Benis, E. Kaselouris, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis and V. Dimitriou, Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shockwaves in gas jet targets, High Power Laser Science and Engineering, 8, E7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/hpl.2020.5

Y. Orphanos, K. Kosma, E. Kaselouris, N. Vainos, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis and N. A. Papadogiannis, Integrated nanosecond laser full-field imaging for femtosecond laser generated surface acoustic waves in metal film-glass substrate multilayer materials, Applied Physics A 125, 269, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-019-2552-6

M. Bakarezos, E. Tzianaki, S. Petrakis, G. Tsibidis, P.A. Loukakos, V. Dimitriou, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Ultrafast laser pulse chirp effects on laser-generated nanoacoustic strains in Silicon, Ultrasonics 86, 14-19 (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.01.008

E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, J Chatzakis, Μ. Bakarezos, I. K. Nikolos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities, Plasma Physics & Controlled Fusion 60, 014031 (2018). DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6587/aa8ab0

E. Kaselouris, V. Dimitriou, I. Fitilis, A. Skoulakis, G. Koundourakis, E.L. Clark, Μ. Bakarezos, I. K. Nikolos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities, Nature Communications 8, 1713 (2017). DOI: 10.1038/s41467-017-02000-6

I. Tzianaki, M. Bakarezos, G.D. Tsibidis, S. Petrakis, P. A. Loukakos, C. Kosmidis, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis, Controlling nanoscale acoustic strains in silicon using chirped femtosecond laser pulses, Applied Physics Letters 108, 254102 (2016). DOI: https://doi.org/10.1063/1.4954636

E. Kaselouris, I. K. Nikolos, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics fem modeling, International Journal of damage mechanics 25, 42-55 (2016). DOI: https://doi.org/10.1177/1056789515576553