Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις

Η μελέτη της δημιουργίας και δυναμικής εξέλιξής του πλάσματος στις διατάξεις αυτές αποτελεί σημαντικό κομμάτι της θεμελιώδους έρευνας που διεξάγεται στο Ινστιτούτο για την κατανόηση της φυσικής του πλάσματος. Οι διατάξεις αυτές λόγω της σχετικά απλής δομής τους προσφέρονται για την κατανόηση της δυναμικής του πλάσματος και των ιδιοτήτων του, ενώ προσφέρεται ακόμη και για τη δημιουργία αστροφυσικών φαινομένων στην μικροκλίμακα εργαστηρίου (laboratory astrophysics). Η δυνατότητα δημιουργίας σημειακής παλμικής πηγής ακτίνων-X που μπορεί να επιτευχθεί στις διατάξεις αυτές (X-pinch) επιτρέπει τη υλοποίηση υψηλής ανάλυσης ακτινογραφίας, αποτυπώνοντας το εσωτερικό δομών με λεπτομέρειες της τάξης των μικρομέτρων, που είναι δύσκολο να επιτευχθούν με άλλο τρόπο. Επίσης, η πολύ μικρή χρονική διάρκεια των παλμών που εκπέμπονται μπορούν να αποτυπώσουν στιγμιότυπα του εσωτερικού γρήγορα μεταβαλλόμενων δομών (π.χ. πτέρυγα τουρμπίνας σε λειτουργία, θραύση υλικών, εκρήξεις, δυναμική πυκνού πλάσματος). Η δυνατότητα δημιουργίας πηγής νετρονίων με τις διατάξεις αυτές (Plasma Focus) βρίσκει εφαρμογή στην ανίχνευση της σύστασης ύλης και υλικών μέσω μεθόδων πυρηνικής φασματοσκοπίας, όπως στην ανίχνευση εκρηκτικών ή απαγορευμένων ουσιών, στον εντοπισμό ρυπαντών σε απόβλητα, στην ανίχνευση ιχνοστοιχείων σε τρόφιμα, ή στην πιστοποίηση διατροφικών προϊόντων.

Υλοποιούνται

  • Πλάσμα παραγόμενο από παλμικές διατάξεις ισχύος και εφαρμογές   

          Διατάξεις Z-pinch

          Διατάξεις X-pinch

          Διατάξεις Plasma Focus

          Πηγές ακτίνων Χ και νετρονίων

  • Διαγνωστικά ανίχνευσης πλάσματος με λέιζερ

          Σκιαγραφία

          Απεικόνιση Schlieren 

          Συμβολομετρικές μέθοδοι

         Φασματοσκοπία πλάσματος

         Ακτινογραφία πλάσματος

  • Φυσική της εξέλιξης του πλάσματος

          Αστάθειες πλάσματος

         Πλάσμα pinching και φαινόμενα σύντηξης

         Εξέλιξη των jets του πλάσματος

         Φυσική των αλλαγών φάσεων