Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό LaPlA

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μαζί με το IPPL συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών LaPlA MSc σε Laser, Πλάσμα και Εφαρμογές. Είναι η εξέλιξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  PLAPA που ήταν αποτέλεσμα της συνέργειας κορυφαίων επιστημόνων και κορυφαίων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων στους τομείς της Φυσικής του Πλάσματος και της Φυσικής του Λέιζερ στο Πλάσμα. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας ενάμιση έτους (τρία εξάμηνα) είναι η προετοιμασία επιστημόνων και μηχανικών υψηλής ποιότητας στον τομέα των πλασμάτων που παράγονται από λέιζερ, της φυσικής του λέιζερ και της αλληλεπίδρασης της ύλης με λέιζερ. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ή σε συνεργαζόμενα εσωτερικά και εξωτερικά Πανεπιστήμια και να εργαστούν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το MSc πρόγραμμα θα επιτρέψει στους φοιτητές και τους αποφοίτους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αποκτώντας νέες γνώσεις μέσω της κινητικότητας σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του εξωτερικού στον τεχνολογικό τομέα των Lasers και Πλάσμα. Οι απόφοιτοι θα ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες υψηλής τεχνολογίας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς 10 μεταπτυχιακά μαθήματα και να πραγματοποιήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για φοιτητές πλήρους φοίτησης πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Για φοιτητές μερικής φοίτησης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως και ένα έτος. Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) μονάδες.

 

H δομή των μαθημάτων του LaPlA

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έτος 2023-24 πρόσκληση_LaPlA

Η αίτηση μπορεί να βρεθεί εδώ

 

 

Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι