Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

 

Διευθυντής
Δρ. Ταταράκης Μιχάλης, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, mictat@hmu.gr

 

Συντονιστική Επιτροπή

Δρ. Ταταράκης Μιχάλης, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, mictat@hmu.gr

Δρ. Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, npapadogiannis@hmu.gr

Δρ. Δημητρίου Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, dimvasi@hmu.gr