Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκπόνηση διδακτορικού

Το Ινστιτούτο δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους διδάκτορες να εκπονήσουν το διδακτορικό τους σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη Δ.Ε.Πτου Ινστιτούτου σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Το IPPL φιλοξενεί επίσης υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο ορισμένων συμφωνιών συνεργασίας με Εθνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια και παρέχει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών διδακτορικών σπουδών στο πλαίσιο των κοινοτικών και εθνικών ερευνητικών υποτροφιών.

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

  • Ιωάννης Ταζές (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)
  • Χρήστος Βλάχος (σε συνεργασία με το University of Bordeaux)
  • Μάνος Κανιολάκης (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)
  • Ελένη Παπαδάκη (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)
  • Χρήστος Καρβούνης (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

PhD alumni