Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση E-mail Τηλέφωνο
Αικατερίνη Γιαχακοπούλου Προϊσταμένη Γραμματείας agiachak@hmu.gr 28310-86300