Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ – ΙΦΠΛ (IPPL – Institute of Physics Plasma & Lasers, ippl.hmu.gr) είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακoύ Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠAKEK) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ, www.hmu.gr). Αποτελεί εξέλιξη του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ (CPPL, Centre of Plasma Physics & Lasers) που δημιουργήθηκε με έναυσμα την υλοποίηση διεθνούς προγράμματος αριστείας Marie Curie ToK DAIX το 2012 και εξελίχθηκε σε σημαντικό ερευνητικό πόλο της Ελλάδος αποτελώντας φορέα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HiPER, με τη διάκριση «Καλής Πρακτικής» από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα) το 2015. Έχει προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση (άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ) τόσο από Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα όσο και από Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Έχοντας μεταφέρει από το 2015 τις δραστηριότητές του σε ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεις στο Ρέθυμνο, προσφέρει τη δυνατότητα για την υλοποίηση έρευνας αιχμής, ενώ σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και τις εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το έχουν καταστήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο ερευνητικής καινοτομίας και εκπαίδευσης στον επιστημονικό του τομέα. Αποτελεί φορέα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HiPER (The High Power laser Energy Research) και είναι ένα από τα δύο σημεία πρόσβασης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS-CH (The HiPER, ELI and LASERLAB Europe Synergy & IPERION-CH.gr, hellasch.iesl.forth.gr).

Στο IPPL εκτός από την πρωτοποριακή έρευνα, διεξάγεται προπτυχιακή (σε επίπεδο διπλωματικών/πρακτικών εργασιών) και κυρίως μεταπτυχιακή (σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικών διατριβών) εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε επιστημονικά πεδία μοναδικά στην Ελλάδα. Το πιστοποιημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης «Lasers, Plasma & Applications» (LaPlA, www.ippl.hmu.gr/lapla-msc-degree) καθώς και οι διοργανώσεις Εντατικών Προχωρημένων Σχολείων με χρηματοδότηση Erasmus (www.ippl.hmu.gr/erasmus) έχουν συντελέσει στην εξειδικευμένη επιμόρφωση νέων επιστημόνων και κοιτίδα παραγωγής νέων ερευνητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, με έδρα το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα:

α) Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ με ύλη και πλάσμα: υπερυψηλής έντασης μαγνητικά πεδία, φυσική και τεχνολογία υπερβραχέων και ισχυρών δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας δημιουργούμενων από λέιζερ και εφαρμογές τους, ανάπτυξη διαγνωστικών λέιζερ για πλάσμα και υλικά, δημιουργία και μελέτη υπερυψηλής συχνότητας ακουστικών κυμάτων μέσω λέιζερ, προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη, τεχνολογία και ασφάλεια υπερβραχέων και ισχυρών παλμικών πηγών λέιζερ, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές ακτινοβολίας παραγόμενης από λέιζερ

β) Οπτοηλεκτρονική: ανάπτυξη και μελέτη οπτοηλεκτρονικών παλμικών διατάξεων/πηγών πλάσματος και της παραγόμενης ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας ισχύος (X-pinch, Z-pinch, Plasma Focus), μελέτη της συμπεριφοράς του παραγόμενου πλάσματος επικυρωμένη με αριθμητικές προσομοιώσεις, εφαρμογές στην απεικόνιση μικροδομών, στην ανίχνευση υλικών, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές, προστασία από ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων και ενισχυτών σήματος, ανάπτυξη διαγνωστικών για τη μελέτη του πλάσματος

γ) Οπτοακουστική: πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών λέιζερ και αριθμητικών προσομοιώσεων, οπτικά μικρόφωνα, ανίχνευση δονήσεων και μικροατελειών/μικροασυνεχειών με οπτοακουστικές τεχνικές, ακουστικές πηγές με χρήση λέιζερ/ιατρικές-βιοϊατρικές εφαρμογές, και

δ) Προσομοιώσεις και μηχανολογικές κατασκευές: προσομοιώσεις κατασκευών, φαινομένων και κατεργασιών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους (FEM, CAD, CAM), ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων (CAE – FEM, CAD/CAM, manufacturing).

Τo Ινστιτούτο βρίσκεται σε μια υπέροχη περιοχή στο κέντρο του νησιού της Κρήτης στην πόλη του Ρεθύμνου, με θέα το καταγάλανο Αιγαίο πέλαγος. Ως μέρος της ερευνητικής υποδομής HELLAS-CH, το ΙΦΠΛ προσφέρει πειραματικό χρόνο σε ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.