Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Erasmus+

Το Ινστιτούτο έχει συντονίσει την υλοποίηση Εντατικών προχωρημένων προγραμμάτων με χρηματοδότηση Erasmus. Τη διετία 2017-2019 το Ινστιτούτο συντόνισε το πρόγραμμα “PowerLaPs” που αποτελεί Καινοτόμο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην αλληλεπίδραση laser υψηλής ισχύος με πλάσμα, με χρηματοδότηση Erasmus. Το PowerLaPs απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές τελευταίου έτους, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και είχε σκοπό να ενισχύσει τις σπουδές τους και να βελτιώσει τις δεξιότητές του για μελλοντική απασχόληση στον επιστημονικό τομέα της Φυσικής Πλάσματος και των Λέιζερ υψηλής ισχύος. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι επικεντρώνονταν σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Φυσική πλάσματος – Θεωρία και πειράματα Αλληλεπιδράσεις λέιζερ υψηλής ισχύος με υλικά /Φυσική υψηλής πυκνότητας ενέργειας – Θεωρία και πειράματα Υπολογιστική μοντελοποίηση & προσομοιώσεις σε αλληλεπιδράσεις λέιζερ με την ύλη/πλάσμα Διαγνωστικά αλληλεπίδρασης λέιζερ με το πλάσμα – Θεωρία και πειράματα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα μέχρι τώρα στους φοιτητές και δεν περιλαμβάνονται στα τυπικά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών. Τα προτεινόμενα μαθήματα αναπτύχθηκαν, σε διάστημα δύο ετών, με τη μορφή θεωρητικής, εφαρμοσμένης και εργαστηριακής κατάρτισης συνοδευόμενης από εντατικά προγράμματα IP, στον παγκοσμίως αναδυόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αλληλεπίδρασης λέιζερ υψηλής ισχύος με πλάσμα.

Η ιστοσελίδα του Powelaps είναι https://powerlaps.chania.teicrete.gr/