Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

TECHNO-CLS

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Lasers του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο ευρωπαϊκό Project 101046458 — TECHNO-CLS του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, EIC Pathfinder 

Το έργο TECHNO-CLS αποσκοπεί στο να επιφέρει ριζική τομή στις τεχνολογίες σχεδιασμού και τις πρακτικές υλοποίησης πηγών φωτός ακτίνων γάμα με ενέργειες φωτονίων από ~100 keV έως GeV. Οι καινοτόμες αυτές πηγές βασίζονται στη διάδοση δεσμών υπερσχετιστικών φορτισμένων σωματιδίων μέσα από προσανατολισμένους κρυστάλλους οι οποίοι είναι είτε γραμμικοί είτε λυγισμένοι ή και περιοδικά λυγισμένοι.

Για την επίτευξη δυναμικής διαμόρφωσης της κρυσταλλικής δομής θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, ειδικές καινοτόμες μέθοδοι βασιζόμενες στην δημιουργία ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από πιεζοηλεκτρικούς μετατροπείς ή/και παλμικά λέιζερ.

Στο έργο συμμετέχουν κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

 

TECHNO-CLS επίσημο site

Συντονιστής της ελληνικής συμμετοχής του έργου είναι ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ενώ συμμετέχουν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του Ινστιτούτου ο Μιχάλης Ταταράκης και ο Βασίλης Δημητρίου.