Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεθνής διάκριση για το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser

Διεθνής διάκριση για το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Πανεπιστημιακού Kέντρου Έρευνας και Kαινοτομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

H ερευνητική εργασία “Kaselouris, E., Skoulakis, A., Dimitriou, V., Fitilis, I., Chatzakis, J., Bakarezos, M., Papadogiannis, N, & Tatarakis., M. (2022). Progress on the electrothermomechanical instability and its role as seed on plasma instabilities, Plasma Physics and Controlled Fusion, 64(10), 105008” επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή του παγκόσμιας εμβέλειας και υψηλής απήχησης, Καναδικού φορέα Advances in Engineering τον Ιούνιο του 2023 ως πρωτοπόρα επιστημονική εργασία που συμβάλλει στην ερευνητική αριστεία στο επιστημονικό πεδίο της Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η εργασία διερευνά τη δημιουργία της Ηλεκτρο-Θερμο-Μηχανικής (ΗΘΜ) αστάθειας στην στερεά φάση της ύλης, όταν αυτή αλληλοεπιδρά με ισχυρά εξωτερικά ρεύματα. Τα επιστημονικά ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημασία και τον κρίσιμο ρόλο της ΗΘΜ αστάθειας ως μηχανισμού τροφοδοσίας για την ανάπτυξη ασταθειών στη φάση του πλάσματος. Σε δήλωσή του στον φορέα Advances in Engineering, ο διευθυντής του Ινστιτούτου και επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Μιχάλης Ταταράκης, εξήγησε ότι η μελέτη παρέχει μια λεπτομερή επεξήγηση για το τι συμβαίνει στα αρχικά στάδια της θερμαινόμενης ύλης, γεγονός κρίσιμης σημασίας για την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την σύντηξη αδρανειακού περιορισμού αλλά και για άλλες εφαρμογές της επιστήμης των υλικών (https://advanceseng.com/progress-electro-thermo-mechanical-instability-role-seed-plasma-instabilities/).