Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διάχυση αποτελεσμάτων

XMMaS: Διάχυση Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια του έργου: Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες Δράσεις Διάχυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και τον οδηγό κανόνων πληροφόρησης.

Πρωτίστως δημιουργήθηκαν οι προβλεπόμενες αφίσες διαστάσεων Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Δημιουργίας poster:

POSTER_GREEK

POSTER_ENGLISH

Παράλληλα, για την εξωστρέφεια και τη διάχυση του τεχνικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα του έργου και στοχεύοντας στην βέλτιστη διαφήμισή του για την περεταίρω βιομηχανική και εμπορική του εκμετάλλευση, δημιουργήθηκε το λογότυπο του έργου και κατασκευάστηκαν και ειδικές αφίσες μεγέθους Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

Οι παραπάνω αφίσες αναρτήθηκαν σε έντυπη μορφή σε σημαντικά σημεία μεγάλης θέασης όπως: Δημαρχείο Ρεθύμνου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, IKH και συνεργαζόμενες εταιρείες. Βάση των οδηγιών και ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία διάχυσης με βάση τον οδηγό πληροφόρησης κατασκευάστηκε μεγάλων διαστάσεων poster (594mm x 420mm) και αναρτήθηκε στην κεντρική είσοδο του συντονιστή φορέα Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Παρατίθενται  υπό τη μορφή gallery φωτογραφίες από τις αναρτήσεις του υλικού διάχυσης που συνεχίζονται και ανανεώνονται από τους συμμετέχοντες φορείς σε όλη τη διάρκεια του έργου XMMaS:

Σε αντίστοιχες αναρτήσεις προχώρησε και το Πολυτεχνείο Κρήτης:

Και αντίστοιχα η IKH:

Δραστηριότητες διάχυσης (2021-2023)

 • Ο φορέας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (IKH) παρουσίασε το XMMaS στην ημερίδα «Smart Innovation Symposium: Έρευνα και Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο Κλειστού Γυμναστήριου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου “ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ” στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. Πέρα των πανεπιστημίων συμμετείχαν και 12 εταιρείες με ένα κοινό περίπου 70 άτομα. Η εκδήλωση ήταν ενδιαφέρουσα, επιτυχημένη και παραγωγική και περιλάμβανε ομιλίες, στρογγυλή τράπεζα και έκθεση. Δεδομένου του επιτυχημένου αποτελέσματος οι οργανωτές έχουν ήδη αποφασίσει να το επαναλάβουνε και το 2022. Το κεντρικό συμπέρασμα των συζητήσεων ήταν ότι οι επιτυχημένες συνεργασίες εταίρων ξεκινάνε και βασίζονται στις καλές ανθρώπινες σχέσεις και επαφές, που έχουν χτιστεί με κόπο και σοβαρότητα και αντέχουν στο χρόνο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό απαιτεί από τους προερχόμενους από τον ακαδημαϊκό χώρο ερευνητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί μια ΜΜΕ και το συνεχή αγώνα που βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια να παραμείνει στην επιφάνεια. Από την άλλη απαιτεί και από τις εταιρείες να σέβονται τους ερευνητές με τους οποίους συνεργάζονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο της έρευνας που μαζί υλοποιούν μπορεί να αποτελεί όνειρο ζωής για αυτούς. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Πρύτανης Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, ο Ομότιμος Καθηγητής Νίκος Καλογεράκης και η Καθηγήτρια Κάτια Λαζαρίδη, ο ΓΓ Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής και η Ηρώ Αναστασοπούλου , Εκπρόσωπος του Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Έρευνα και Καινοτομία, κ Χ. Δήμα.
 • Δραστηριότητα διάχυσης και δημοσιότητας στην κοινότητα του Πανεπιστημίου και Τεχνολογικού Πάρκου Ιωαννίνων και σε επιχειρηματικούς φορείς της Ηπείρου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Καθηγητής Ν. Παπαδογιάννης στις 25 Μαΐου 2023 έδωσε επιστημονική ομιλία με τίτλο “Υπερταχεία Περιθλαστική Απεικόνιση νανοκλίμακας με χρήση σύμφωνων πηγών ακραίου υπεριώδους και μαλακών ακτίνων-Χ” που αφορούσε την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που επιτεύχθηκε με το έργο. Το σεμινάριο διοργάνωσε το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συμμετοχή καθηγητών, επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών από τα Τμήματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας και Ιατρικής. Μετά το σεμινάριο ακολούθησαν συναντήσεις με Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Σπυρίδων Καζιάννης, Γεώργιος Φλούδας, Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Αριστείδης Οικιάδης) όπου αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες του βιομηχανικού προτύπου του συστήματος που κατασκευάστηκε από το έργο. Στις 26 Μαίου έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων των Ιωαννίνων που έδειξαν ενδιαφέρον για το σύστημα πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Έργου. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι α) Εταιρείες Intro – Q Base R&D, Univeye IKE, Neuron Energy Solutions, HCI-Lab DIT (Νικόλαος Γιαννακέας, Νικόλαος Κατερτσίδης) από το τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου όπου έδειξαν ενδιαφέρον για την επεξεργασία των εικόνων του μικροσκοπίου, β) Biochem Ιωαννίνων όπου αναπτύχθηκε η δυνατότητα του μικροσκοπίου για επιλεκτική απεικόνιση χημικών ουσιών σε επιφάνειες και γ) Κατασκευαστική εταιρεία “Ζαρπάλας” όπου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής για την κατασκευή ειδικών θαλάμων κενού που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του μικροσκοπίου ακτίνων-Χ. Τόσο η επιστημονική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα των Ιωαννίνων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μικροσκόπιο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Σχετικό φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο site του έργου.

 • Δραστηριότητες δράσεως διάχυσης σε επιστημονικούς κι επιχειρηματικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια ομιλιών στα παρακάτω εθνικά και διεθνή συνέδρια:
  • 18th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN21), 6-9 July 2021, Thessaloniki, Greece (Ν. Παπαδογιάννης)
  • 18th International Conference on “Dynamics of systems on the Nanoscale” (Dyson), 18-22 October 2021, Santa Margherita, Ligure, Italy. (Ν. Παπαδογιάννης)
  • Stereodynamics 2022 conference, 30 October – 4 November, Rethymnon, Crete, Greece 2022. (Ν. Παπαδογιάννης)
  • 37th Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Thessaloniki, Greece,17-20 September 2023. (Ν. Παπαδογιάννης)
  • 5th European Conference on Plasma Diagnostics (ECPD) April 23-27, Rethymno, Crete, Greece 2023. (Μ. Μπενής)
 • Στα πλαίσια του προγράμματος MARIE για την Ευρωπαϊκή βραδιά ερευνητή που συμμετέχει το IPPL HMU, ο επιστημονικός υπεύθυνος στην κεντρική του ομιλία παρουσίασε διαφάνειες σχετικές με τα αποτελέσματα του έργου στο ευρύ κοινό (29/09/2022). Σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στο site του έργου. Προγραμματίζεται παρόμοια δράση προώθησης για την φετινή βραδιά ερευνητή στις 30/09/2023.

Αυτές οι δράσεις έγιναν μετά από απόφαση της Συντονικής επιτροπής του έργου από την οποία ορίστηκαν εκπρόσωποι από κάθε φορέα με συντονιστή τον Καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ Βασίλειο Δημητρίου.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά-συνέδρια με κριτές 

 1. Electron quantum path control in high harmonic generation via chirp variation of strong laser pulses, S. Petrakis, E. Bakarezos, M. Tatarakis, E.P. Benis and N. A. Papadogiannis, Sci. Rep. 11, 23882 (2021). https://doi.org/10.1038/S41598-021-03424-3
 2. Coherent XUV Multispectral Diffraction Imaging in the Microscale, S. Petrakis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, A. Grigoriadis, G. Andrianaki, D. Louloudakis, N. Kortsalioudakis, A. Tsapras, C. Balas, D. Zouridis, E. Pachos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M.  Tatarakis, E.P. Benis and N.A. Papadogiannis. Appl. Sci. 12, 10592 (2022). https://doi.org/10.3390/app122010592
 3. Spectral and divergence characteristics of plateau high order harmonics generated by femtosecond chirped laser pulses in a semi-infinite gas cell, S. Petrakis, Μ. Bakarezos, M. Tatarakis, E.P. Benis and N.A. Papadogiannis, ATOMS 10, 53 (2022). https://doi.org/10.3390/atoms10020053
 4. Coherent femtosecond x-ray multi-spectral microscopy system: The XMMaS project, S. Petrakis, E.P. Benis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N. Kortsalioudakis, A. Tsapras, P. Tsopelas, C. Balas, D. Zouridis, E. Pachos, and N.A. Papadogiannis, 18th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN21), 6-9 July 2021, Thessaloniki, Greece
 5. Laser-generated ultrafast and coherent x-ray sources and their applications in nanoscopy, N.A. Papadogiannis, S. Petrakis, A. Grigoriadis, G. Andrianaki, I. Tazes, A. Skoulakis, Y. Orphanos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, E.P. Benis, M. Tatarakis 18th International Conference on “Dynamics of systems on the Nanoscale” (Dyson), 18-22 October 2021, Santa Margherita, Ligure, Italy.
 6. Ultrafast and coherent multispectral diffraction imaging in the Extreme Ultraviolet, S. Petrakis, A. Skoulakis, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis, E.P. Benis, N.A. Papadogiannis, Stereodynamics 2022 conference, 30 October – 4 November, Rethymnon, Crete, Greece 2022.
 7. Ultrafast Nanoscale Coherent XUV Diffraction Imaging, S. Petrakis, A. Skoulakis, V. Dimitriou, M. Bakarezos, M. Tatarakis, E.P. Benis and N.A. Papadogiannis, 37th Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Thessaloniki, Greece,17-20 September 2023.
 8. Coherent XUV multispectral diffraction imaging in reflection mode and prospect in dense plasma diagnostics E.P. Benis, S. Petrakis, A. Skoulakis, Y. Orfanos, N. Kortsalioudakis, C. Balas, D. Zouridis, E. Pachos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, and N.A. Papadogiannis, 5th European Conference on Plasma Diagnostics (ECPD) April 23-27, Rethymno, Crete, Greece 2023.