Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διάχυση αποτελεσμάτων

XMMaS: Διάχυση Αποτελεσμάτων 

Στα πλαίσια του έργου: Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας σύμφωνων ακτίνων-Χ πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες Δράσεις Διάχυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και τον οδηγό κανόνων πληροφόρησης.

Πρωτίστως δημιουργήθηκαν οι προβλεπόμενες αφίσες διαστάσεων Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Δημιουργίας poster:

POSTER_GREEK

POSTER_ENGLISH

Παράλληλα, για την εξωστρέφεια και τη διάχυση του τεχνικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα του έργου και στοχεύοντας στην βέλτιστη διαφήμισή του για την περεταίρω βιομηχανική και εμπορική του εκμετάλλευση, δημιουργήθηκε το λογότυπο του έργου και κατασκευάστηκαν και ειδικές αφίσες μεγέθους Α3 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

Οι παραπάνω αφίσες αναρτήθηκαν σε έντυπη μορφή σε σημαντικά σημεία μεγάλης θέασης όπως: Δημαρχείο Ρεθύμνου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, IKH και συνεργαζόμενες εταιρείες. Βάση των οδηγιών και ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία διάχυσης με βάση τον οδηγό πληροφόρησης κατασκευάστηκε μεγάλων διαστάσεων poster (594mm x 420mm) και αναρτήθηκε στην κεντρική είσοδο του συντονιστή φορέα Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Παρατίθενται  υπό τη μορφή gallery φωτογραφίες από τις αναρτήσεις του υλικού διάχυσης που συνεχίζονται και ανανεώνονται από τους συμμετέχοντες φορείς σε όλη τη διάρκεια του έργου XMMaS:

Σε αντίστοιχες αναρτήσεις προχώρησε και το Πολυτεχνείο Κρήτης:

Και αντίστοιχα η IKH:

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε σχεδιαστεί αναφορικά με τις δράσεις διάχυσης ο φορέας ΤUC-HMMY είχε αναλάβει να διοργανώσει την περίοδο έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2021), μια ημερίδα απευθυνόμενη στους φοιτητές των ιδρυμάτων με βασικές επιστημονικές ομιλίες για imaging και πληροφορίες για το XMmas. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων της πανδημίας την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η δραστηριότητα αυτή μεταφέρθηκε να πραγματοποιηθεί για το τρίτο τρίμηνο του 2022 και η οποία αναμένεται να συνδυαστεί με  τη διοργάνωση μιας υβριδικής ημερίδας (διαδικτυακή/δια-ζώσης) μαζί με τον εταίρο ΙΚΗ. Η ημερίδα θα έχει τόσο ακαδημαϊκό χαρακτήρα όσο και επιχειρηματικό απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν με εκλαϊκευμένο τρόπο τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα και η δυνατότητες της διάταξης σε σχέση με εφαρμογές και αξιοποίηση.